Archive for 15 اوت 2005

عاشقان عیدتان مبارک باد

اوت 15, 2005

سر آغاز سخن
«جـز فکـر تو خـوبان را نبود سر و سودایی»
«ای روی تو زیبایی بخشنده به زیبایی» «سـر و از قـدر تو عنایت آموخته رعنایی»
«ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی» «جان بی تو به لب آمد وقت است که بازآیی»
«سودای وصال تو رسوای جهانم کرد» «درد مشتاقی و مهجوریدور از تو چنانم کرد»
«کز دست بخواهد شد پایان شکیبایی» «ای درد توام درمان در بستر ناکامی»
« القصه که هجر تو بی تاب و توانم کرد»
بر فراز قله‌ای ایستاده‌ای، همه عالم در زیر پای توست، دنیا به دهکده کوچکی تبدیل شده است که همه جای آن در دسترس است، اما تاریکی و ظلمت، همه جا را فرا گرفته است، تیرگی، چتری بر فراز عالم گسترده است و خوبیها در سایه آن گم شده اند. تو همچنان ایستاده ای و در انتظار هستی، در انتظار نور! در انتظار خوبیها! در انتظار عدالت! این انتظار، فرمانی است برای کمال و بالیدن، دستور پاکی و پاکیزگی برای پذیرش حق ، می‌دانی که کار در یک شب به انجام می‌رسد و در انتظار هستی. در انتظار کسی که دوستش داری و باید در کنار او باشی. اما…. روزها و ساعتها چشم به راهش می‌دوزی و انتظار که به طول می‌انجامد، آرام آرام به درون خود فرو می‌رود و خود را می‌یابی و می‌بینی که صحرای وجودت وسیع و باعظمت است، خیره کننده است، اما در انتهای آن دریچه‌ای شما را به سوی آب گوارا می‌خواند، آبی که وجود تشنه‌ات نیازمند آن است و می‌بینی که لحظه‌ها را در انتظار آب سپری می‌کنی.
از خود بیرون می‌آیی و می‌بینی که باید در انتظار بمانی. به راه می‌افتی در میان جماعت، احساس می‌کنی که تنها هستی و نیازمند دستی مهربان، تا جانت را نوازش کند. سایه ترس، آرام آرام نزدیک می‌شود تا بر وجودت بنشیند. اما به یاد می‌آوری که شوق دیدارش آرام و قرار از دلت می‌برد. به راه می‌افتی و زمزمه می‌کنی: هَلْ إلَیْکَ یَا بْنَ أَحْمَدَ سَبیلٌ فَتْلْقی.
«همه هست آرزویـم که ببین از تو رویی» «چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی»
از کوی و برزن می‌گذری و شهر به شهر می‌روی و چون مرواریدهای اشک، گرد غم را رخسارت می‌شوید، نجوا می‌کنی:
«همه موسم تفرّج به چمن روند و صحرا» «تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جـویی»
جایگاه انتظار:
امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) فرمودند: در انتظار فرج امام زمان (ع) باشید و از رحمت خداوند ناامید نشوید، همانا محبوترین کارها در پیشگاه خداوند عز و جل، انتظار فرج است.
تعیین وقت ظهور:
حضرت امام صادق (ع) فرمودند: هر یک از مـردم که وقت ظهور امام زمان (ع) را برای تو تعیین کرد، از دروغگو
خواندن او ترسی به خود راه مده. ما اهل بیت، برای هیچ کس زمان ظهور حضرت مهدی (ع) را مشخص نمی‌کنیم.
حضرت امام باقر(ع) فرمودند: هر کس از ما اهل بیت، قبل از قیام امام قائم (ع) قیام کند، همانند جوجه‌ی است که هنوز
بال در نیاورده، پرواز کند و در روزانه‌ای بیفتد و در نتیجه، بازیچه دست کودکان شود.
مقام منتظران:
حضرت رسول خدا (ع) فرمودند: خوشا به حال شکیبایان در غیبت امام زمان (ع)! خوشا به حال آنان که پیوسته در راه
راست امامان (ع) گام بر می‌دارند! خداوند، در کتاب خود، ایشان را چنین توصیف فرموده است: اَلَّذینَ یْؤْمنونَ بالْغَیْب .
آزمایش شیعیان در زمان غیبت:
امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) فرمودند: برای امام زمان (ع) دوران غیبت و سرگردانی مردم واقع می‌شود که برخی از گروههای مردم در اثر آن سرگردانی، گمراه می‌شوند و برخی دیگر هدایت می‌شوند، آنها بهترین افراد این امت‌اند که نیکان خاندان من همراه هستند.
حفظ دین در زمان غیبت:
حضرت امام صادق (ع) فرمودند: برای صاحب این امر (احیای دین و از بین بردن بدعتها) غیبتی است. کسی که در زمان این غیبت، به دین خود چنگ بزند و آن را رها نکند، مانند کسی است که با کشیدن دست خود به دور شاخه پر خارگون، خارهای آن را بکند. سپس امام (ع) با دست مبارکشان این حالت را نشان دادند و فرمودند: کدام یک از شما با دست خود خارهای گون را چنگ زده ‌است؟
پس مدتی طولانی سر به زیر انداختند و ساکت شدند، سپس فرمودند: همانا برای صاحب این امر غیبتی است که در هنگام غیبت او، بندة خدا باید تقوای الهی را مراعات کند و به دین خود چنگ بزند.
امام صادق (ع) فرمودند: البته خداوند سبحان، دگرگون کنندة قلبها و چشمها است، اما همانطور که من می‌گویم، بگو:
یا مقلَّب القلوب ثبّب قلبی علی دینک.