Archive for 17 ژانویه 2006

یک حرکت جوانمردانه!

ژانویه 17, 2006

رکت جوانمردانه و زیبای بالاک در فرودگاه
پس ازپایان مسابقه پرسپولیس _بایرن مونیخ کاروان تیم آلمانی سریعا راهی فرودگاه مهراباد شد تا برای بازگشت به دبی از پرواز جا نماند در داخل گیت فرودگاه یک دختربچه معلول به محض دیدن میشائیل بالاک از این بازیکن مطرح المان تقاضای امضا کرد و با دادن کاعذی به وی منتظر امضا ی کاپیتان تیم ملی المان ماند که او نیزدرجواب این درخواست پیراهن خود را ازساکش بیرون آورد وبا امضا کردن ان پیراهن را به این دختر بچه اهدا کرد و حرکت زیبایی را در فرودگاه خلق نمود.
دختربچه به طرز عجیبی شگفت زده و خوشحال شده بود . این حرکت ارزشمند بالاک نشان داد حرکتهای جوانمردانه در نزد ورزشکاران اروپایی هم وجود دارد و امیدواریم ورزشکاران کشورمان که خود دارای فرهنگ پهلوانی اصیل هم هستند علاوه بر الگوبرداری فنی از بالاک از این حرکت ارزشمند او درس بگیرند.